OBCHODNÉ PODMIENKY
A. Objednávky

Objednávky prijímame iba písomne, alebo e-mailom, prípadne telefonicky. Na objednávkach uvádzajte prosím:
 • Názov firmy s presnou adresou, prípadne meno zodpovednej osoby

 • IČO a IČ DPH alebo DIČ

 • Telefón, prípadne fax
 • Správny názov tovaru
B. Dodacie podmienky
 • Osobný odber zo skladu

 • Dodávka na miesto určené odberateľom – naším rozvozom alebo zbernou službou.

C. Rozvoz tovaru
  Tovar rozvážame každý pracovný deň po celom území Slovenska.
  Doprava zakúpeného tovaru je pre zmluvných partnerov zdarma.

  Logistické informácie o Vašej dodávke tovaru zaradenej do nášho rozvozného plánu upovedomujeme odberateľa v predstihu formou e-mailu, sms správou, alebo telefonicky.

  V deň rozvozu tovaru bude odberateľ informovaný o čase doručenia objednávky.D. Platobné podmienky

 • Platba v hotovosti dodávateľovi

 • Platba predom – na základe predfaktúry.

 • Platba faktúrou – u stálych zákazníkov.


 • Platobné podmienky stálych odberateľov sú upravené vzájomnou rámcovou zmluvou.
E. Fakturácia

 • Stáli zákazníci môžu využiť fakturáciu dennú alebo zbernú týždennú.

F. Kredit, stopsplatnosť

  Stáli zákazníci majú zmluvne nastavený finančný kredit a splatnosť, ktoré nájdete v obchodnej agende v Osobných informáciách.

 • Po prečerpaní kreditu dôjde k zablokovaniu predaja na faktúru.

 • O navýšenie kreditu či zmenu splatnosti požiadajte svojho predajcu.

 • Pri nedodržaní stopsplatnosti dôjde k automatickému zablokovaniu predaja na faktúru.

G. Ceny a zľavy

  Ceny uvedené v cenníku sú DMOC / doporučené maloobchodné ceny bez DPH. Stálym odberateľom poskytujeme sortimentné zľavy, ktoré si zaregistrovaný užívateľ môže priamo pri tovare alebo si môže stiahnuť pod CENNÍKY stiahnuť svoj sortimentný „Rabatný list“ ako aj „Cenník na stiahnutie“.

sevako 2011 All rights reserved:::design by 4D studio