PLATOBNE PODMIENKY
D. Platobné podmienky
  • Platba v hotovosti dodávateľovi

  • Platba predom – na základe predfaktúry.

  • Platba faktúrou – u stálych zákazníkov.


  • Platobné podmienky stálych odberateľov sú upravené vzájomnou rámcovou zmluvou.E. Fakturácia
  • Stáli zákazníci môžu využiť fakturáciu dennú alebo zbernú týždennú.

F. Kredit, stopsplatnosť

Stáli zákazníci majú zmluvne nastavený finančný kredit a splatnosť, ktoré nájdete v obchodnej agende v Osobných informáciách.

  • Po prečerpaní kreditu dôjde k zablokovaniu predaja na faktúru.

  • O navýšenie kreditu či zmenu splatnosti požiadajte svojho predajcu.

  • Pri nedodržaní stopsplatnosti dôjde k automatickému zablokovaniu predaja na faktúru.
G. Ceny a zľavy

    Ceny uvedené v cenníku sú DMOC / doporučené maloobchodné ceny bez DPH. Stálym odberateľom poskytujeme sortimentné zľavy, ktoré si zaregistrovaný užívateľ môže priamo pri tovare alebo si môže stiahnuť pod CENNÍKY stiahnuť svoj sortimentný „Rabatný list“ ako aj „Cenník na stiahnutie“.


sevako 2011 All rights reserved:::design by 4D studio